• Avto kamp na Hrvaškem, na otoku Pagu Straško izberite tudi svojo kamp parcelo, počitnikujte na Jadranu na Hrvaškem
  • Avto kamp na Hrvaškem, na otoku Pagu Straško izberite tudi svojo kamp parcelo, počitnikujte na Jadranu na Hrvaškem
  • Avto kamp na Hrvaškem, na otoku Pagu Straško izberite tudi svojo kamp parcelo, počitnikujte na Jadranu na Hrvaškem
  • Avto kamp na Hrvaškem, na otoku Pagu Straško izberite tudi svojo kamp parcelo, počitnikujte na Jadranu na Hrvaškem

Hišni Red

Uprava kampa naproša svoje cenjene goste, da spoštujejo navedeni hišni red:

1.   V kampu lahko bivajo le na recepciji prijavljeni gostje, mladoletniki pa morajo biti v spremstvu staršev ali skrbnikov.
2.   Izbira mesta v kampu je prosta, razen na oštevilčenih parcelah, ob obvezni racionalni uporabi prostora, upoštevajoč prostor  vaših sosedov.
3.   Strogo prepovedano je zabijanje žebljev v drevesna stebla ali veje oziroma kakršno koli poškodovanje le-teh, odnašanje proda s plaže, ograjevanje bivalnih prostorov ali kakršna koli gradbena dela na izbranem prostoru. Tipizirane ograje iz trsja do največ enega metra višine so dovoljene le s pisno odobritvijo uprave kampa. Lastniki mobilnih hišic lahko gradijo lesene nadstreške izključno s soglasjem in z odobritvijo uprave kampa (načrt z dimenzijami in označeno barvo – izključno bela ali barva lesa, potrebno je poslati upravi v odobritev). Nespoštovanje te točke je razlog za odpoved nadaljnjega bivanja v kampu.
4.   Prijavljanje v kampu je od 7.00 za goste na kamping mestu, od 12.00 za goste na parceli in od 17.00 za goste v mobilni hišici. Odjavljanje gostov s prostega kamping mesta je do 18.00, s parcele do 12.00,  iz mobilne hišice pa do 10.00.
5.   Goste v kampu naprošamo, naj prijavnico, ki so jo prijeli ob prijavi, vedno nosijo s seboj ter da jo na zahtevo, zaposlenemu v kampu tudi pokažejo.
6.   Osebna vozila lahko vstopijo samo v času od 7.00 do 23.00 s kartico za zapornico, ki jo lahko uporablja samo gost, ki jo je dobil ob prijavi v kamp. Kartica se ne sme izpostavljati toploti, ker se kakršnakoli poškodba ali izguba le-te plača v skladu z veljavnim cenikom.
7.   Parkiranje osebnih vozil zunaj namestitvenih enot ni dovoljeno.
8.   Postavitev šotora in predšotora je dovoljena od 7.00 do 22.00.
9.   Številko kamping mesta, ki ste jo dobili na recepciji ob prijavi, morate obesiti na vidno mesto. 
10.  Kurjenje na odprtem je zaradi nevarnosti požara prepovedano z zakonom!
11.  Prosimo vas, da ne delate hrupa, ki utegne motiti druge goste, vštevši uporabo radijskega aparata, televizorja in glasbenih instrumentov. Popoln mir in tišina v kampu sta od 23.00 do 7.00. Popoldanski mir traja od 13.00 do 15.00. Če ne boste spoštovali te točke reda, boste prikrajšani za možnost nadaljnjega bivanja v kampu.
12.  Maksimalna hitrost gibanja vozil skrozi kamp je 20 km/h. Pešci v kampu imajo prednost pred prometnimi vozili.
13.  Gosti morajo skrbeti za čistočo prostora, ki ga uporabljajo. Smeti zbirajte v plastične vrečke in jih odložite v zabojnike. Puščajte uporabljene prostore v sanitarnih blokih take, kot bi jih želeli dobiti.
14.  Stanje inventarja mobilnih hišic se preveri na dan vašega odhoda, za vsako njegovo poškodbo ali  izginotje pa veljajo denarne sankcije.
15.  Lastniki psov so dolžni svoje ljubljenčke prijaviti na recepciji in ob prijavi imeti tudi izkaznico o cepljenju. Lastniki psov so dolžni imeti pse na povodcu (z nagobčnikom) in jih imeti na svojem kamp prostoru privezane. Lastniki so po opravljanju potrebe dolžni počistiti za svojimi ljubljenčki. Kršitev te točke je povod za denarno kazen, skladno s cenikom dodatnih storitev.
16.  Prepovedano je vstopati s hišnimi ljubljenci v recepcijo, trgovino, sanitarni blok. Hišnim ljubljencem je omogočen dostop na plažo, vendar samo v za to predvidenih območjih plaže. Na druga območja plaže je dostop hišnim ljubljencem prepovedan.
17.  Če najdete puščene ali pozabljene predmete, vas prosimo, da jih takoj odnesete na recepcijo.
18.  Obiski so dovoljeni samo v primeru pravilne prijave na vhodu – recepciji. Za krajše zadrževanje v kampu morajo obiskovalci na vhodu pustiti  veljaven osebni dokument, ki ga vrnemo ob odhodu iz kampa.
19.  V primeru zadrževanja v kampu več kot 2 uri se bivanje zaračunava na vhodu v skladu z veljavnim cenikom.
20.  Da bi vam priključili ali izključili elektriko, se obrnite na recepcijo kampa. Kontrolo pravilnega delovanja električne napeljave opravlja za to odgovoren delavec kampa. Pokvarjene električne napeljave bodo izključene iz električnega omrežja kampa.
21.  Na recepciji lahko za minimalno plačilo deponirate nakit, denar in druge dragocene predmete.
22.  Uprava kampa ne prevzema odgovornosti za morebitne kraje, nesreče ali poškodbe stvari in oseb. Izključena je odgovornost za škode, nastale zaradi višje sile (neurje, poplave, požari, potresi, padec dreves ipd.). Gostom priporočamo, da zavarujejo svoje premoženje in stvari.
23.  Uporabljene storitve lahko obračunate in plačate na dan odhoda ali vsak dan najpozneje do 20.30. Priporočamo, da to naredite vsaj en dan pred svojim odhodom, da bi se izognili daljšemu čakanju.
24.  Prepovedano je pomivanje posode in pranje perila na mestih, ki niso predvidena za to.
25.  Prepovedano je zadrževanje, prenočevanje in zbiranje na plaži po 23. uri.
26.  Prepovedano je pranje vozil ali prikolic na terenu kampa.
27.  Knjiga pritožb je na recepciji kampa.
28.  Gostom, ki ne spoštujejo tega hišnega reda, ter gostom, ki s svojim obnašanjem motijo tišino in vznemirjajo druge goste, bomo odpovedali uporabo nastanitvenih storitev.